Hình thức thanh toán

COD (cash on delivery): thanh toán khi giao hàng.

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa (ATM). Thanh toán trực tuyến bằng thẻ quốc tế (Visa, master…)

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Sau khi gửi xác nhận đơn hàng, vui lòng làm theo những hướng dẫn sau đây nếu bạn muốn HỦY ĐƠN HÀNG.

Nếu bạn chọn Giao Hàng: – Giao hàng ngay: Gọi 096.650.8455 để hủy đơn hàng ngay lập tức. 

Giao hàng theo thời gian đã chọn: Gọi 096.650.8455 để hủy đơn hàng 30 phút trước khi đơn hàng của bạn được giao.

– Đến mang về ngay: Gọi 096.650.8455 để hủy đơn hàng ngay lập tức.

– Đến mang về theo thời gian đã chọn: Gọi 096.650.8455 để hủy đơn hàng 30 phút trước khi đơn hàng của bạn được giao.

(*) Cách duy nhất để khách hàng hủy đơn hàng là gọi 096.650.8455 .

Di chuyển lên đầu