Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích các phương pháp thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của LAMASSU COFFEE & SANDWICH ( “chúng tôi”, “LAMASSU” ) trong quá trình bạn tiếp cận và mua sắm thông qua website (www.lamassuvn.com). Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong tài liệu này có nghĩa là mọi thông tin có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác minh danh tính bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, cũng như với các thông tin khác liên quan đến bạn).

CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ?
Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

Chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn sử dụng trang web, chẳng hạn như địa chỉ Internet Protocol (IP) (nếu sử dụng trình duyệt), hệ điều hành, loại trình duyệt, địa chỉ website giới thiệu và hoạt động của bạn trên LAMASSU. Thông tin này không được coi là thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi kết hợp hoặc liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào nêu trên. Cũng như nhiều website khác, chúng tôi cũng có thể sử dụng “cookies” hoặc bộ báo web. Đây là những tệp nhỏ trình duyệt đặt trên máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ thể sử dụng cả cookie phiên và cookie tồn lưu để hiểu tìm hiểu cách bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi, giám sát việc sử dụng tổng hợp của người dùng và định tuyến lưu lượng web trên các dịch vụ từ đó cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt Internet tự động chấp nhận cookie. Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn để yêu cầu trình duyệt của mình ngăn chặn việc chấp nhận cookie hoặc nhắc nhở trước khi chấp nhận một cookie từ các website bạn truy cập.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi;
Phản hồi email, thông tin cung cấp, câu hỏi, ý kiến, yêu cầu và khiếu nại và cung cấp dịch vụ khách hàng;
Theo dõi và phân tích sử dụng và các xu hướng, tăng chức năng và mức độ thân thiện người dùng của dịch vụ;

Cung cấp các nội dung hoặc tính năng phù hợp với hồ sơ hoặc các mối quan tâm của bạn, bao gồm nội dung quảng cáo và các tài liệu tiếp thị khác; Ví dụ, nếu bạn tích lũy điểm khách hàng thành viên chúng tôi có thể gửi thẻ khuyến mãi giảm giá;
Gửi đến cho bạn các nội dung xác nhận, cập nhật, cảnh báo bảo mật, các thông điệp quản trị hoặc tạo điều kiện cho việc sử dụng, quản trị và vận hành các dịch vụ của chúng tôi cho mọi mục đích được thông báo cho bạn khi chúng tôi tiến hành thu thập thông tin;
Bổ sung thông tin thu thập được từ các website công khai vào hồ sơ của bạn;
Cung cấp các nội dung, dịch vụ dựa trên cá nhân, mục tiêu hoặc địa điểm của chúng tôi và các bên thứ ba;
Cho phép bạn liên hệ với những người dùng khác hoặc mời người khác tham gia hoặc tạo tài khoản;
Cho phép bạn liên hệ với những người dùng khác hoặc mời người khác tham gia hoặc tạo một tài khoản;
Mua hàng;
Cung cấp cho bạn với các phương thức liên lạc, thông tin và chương trình khuyến mãi khác chẳng hạn như các bản tin và tư vấn y tế liên quan;
Thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ LAMASSU hoặc chi nhánh của LAMASSU;
Cho phép bạn liên hệ với chúng tôi và cho phép chúng tôi phản hồi cho bạn để tiến hành các chương trình khảo sát, khuyến mãi và các cuộc thi cũng như công bố kết quả thực hiện;
Cung cấp thông tin về bạn và các mối quan tâm tiềm năng về thông tin việc làm cho khách hàng sử dụng lao động;
Tạo các báo cáo nội bộ về việc sử dụng các website và các ứng dụng của chúng tôi;
Cung cấp cho công cụ tìm kiếm truy cập vào các thông tin công cộng.
NHỮNG THÔNG TIN NÀO SẼ ĐƯỢC CHÚNG TÔI CHIA SẺ VỚI CÁC BÊN THỨ BA?
Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân đã thu thập được từ bạn, trừ các trường hợp được mô tả dưới đây:

Khi chúng tôi tin rằng chúng tôi được uỷ quyền hợp pháp hoặc yêu cầu để thực hiện hoặc việc làm đó cần thiết hoặc thích hợp theo pháp luật, thủ tục pháp lý hoặc đáp ứng yêu cầu hợp pháp hoặc chấp hành yêu cầu của cơ quan pháp luật, bao gồm việc đáp ứng theo các trát lệnh hợp pháp, bảo đảm hoặc lệnh của tòa án;
Thi hành hoặc áp dụng chính sách bảo mật, các điều khoản tôi sử dụng, chính sách hoặc các thỏa thuận khác và điều tra việc lạm dụng hệ thống của chúng tôi;
HẠN CHẾ VÀ YÊU CẦU
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải đồng ý với các yêu cầu hạn chế đó. Khi đã đồng ý, chúng tôi sẽ tuân thủ các hạn chế đó.

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG WEBSITE HAY ỨNG DỤNG KHÁC
Trang web LAMASSU có thể liên kết đến các website hoặc ứng dụng khác. Mọi thông tin mà bạn cung cấp trên các website hoặc các ứng dụng được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu các website hoặc ứng dụng đó và phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên đó. Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các website đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính riêng tư, quy tắc bảo mật và chính sách của các website đó.

CHÚNG TÔI SẼ LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN TRÊN MẠNG?
Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của bạn và sử dụng các biện pháp hợp lý để thực hiện việc bảo vệ đó. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải Internet hoặc lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Vì vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại được chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các thông tin đó.

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành hàng đầu và thực hành tốt nhất để quản lý mạng, máy chủ, website và các ứng dụng máy khách, đồng thời thiết lập các chính sách bảo mật trong tổ chức của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng SSL dành riêng cho tất cả các thông tin liên lạc giữa các ứng dụng máy khách và máy chủ. Dữ liệu được bảo vệ trên đường truyền và lưu trữ với giao thức mã hóa tiêu chuẩn ngành sử dụng khóa mã hóa 256 bit.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu ứng dụng, và các khóa mật mã.

Ứng dụng sẽ được kiểm tra chất lượng và rà soát an ninh nghiêm ngặt.

Xác thực hai yếu tố và điều khiển mật khẩu mạnh là cần thiết để truy cập quản trị hệ thống.
Mạng được tách biệt theo các vấn đề an ninh. Tường lửa hiện đại, hạn chế sẽ bảo vệ tất cả các kết nối giữa các mạng mới nhau.

TRUY CẬP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA BẠN
Nếu bạn có một tài khoản, bạn có thể truy cập và thay đổi các Thông tin cá nhân (cung cấp cho chúng tôi) tương ứng với tài khoản của bạn. Bạn có thể “từ chối” nhận các email tiếp thị hoặc quảng cáo hoặc tin nhắn khác từ chúng tôi bằng cách thay đổi tùy chọn tài khoản hoặc làm theo các hướng dẫn trong các tin nhắn. Xin lưu ý rằng, ngay cả khi bạn không nhận các thông tin liên lạc, bạn vẫn có thể nhận thư từ chúng tôi liên quan đến việc quản lý tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trên cương vị là người dùng Dịch vụ LAMASSU, bạn có thể yêu cầu sửa đổi Thông tin cá nhân nếu không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn có thể yêu cầu sửa đổi Thông tin cá nhân đã cung cấp bằng cách liên hệ chúng tôi đồng thời thông báo rằng Thông tin cá nhân của bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ cần phải được thay đổi hoặc hoàn thiện. Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để thay đổi Thông tin cá nhân của bạn ngay khi có thể, đồng thời sẽ có những nỗ lực hợp lý để cung cấp các sửa đổi cho người mà bạn xác định là cần nó và cho người mà LAMASSU biết có thể dựa vào các thông tin của bạn. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, chúng tôi gửi cho bạn thông báo từ chối bằng văn bản và cho phép bạn gửi tuyên bố không đồng ý để đưa vào hồ sơ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng số thông tin cũ có thể vẫn được lưu trong lưu trữ/ sao lưu hồ sơ và khi có yêu cầu của pháp luật. Trên cương vị là người dùng Dịch vụ LAMASSU, bạn có thể yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn. Để xóa các Thông tin cá nhân đã cung cấp, bạn có thể liên hệ chúng tôi và yêu cầu rằng tài khoản của bạn cần được xóa. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa Thông tin cá nhân của bạn ngay khi có thể, nhưng một số thông tin có thể vẫn được lưu trong lưu trữ/ sao lưu hồ sơ và khi có yêu cầu của pháp luật.

Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định xóa Thông tin cá nhân của mình, LAMASSU có thể giữ lại bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến lịch sử sử dụng Dịch vụ LAMASSU của bạn dưới dạng dạng tổng hợp, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp đó cho các mục đích kinh doanh của mình.

CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TRẺ EM
LAMASSU không có ý định hay cố ý thu thập thông tin từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

THAY ĐỔI
Mọi thông tin được thu thập được đều thuộc phạm vi điều chỉng của chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin này được thu thập. Tuy nhiên chúng tôi có thể sửa đổi và điều chỉnh chính sách bảo mật theo thời gian. Khi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng tải thông báo trên Dịch vụ LAMASSU hoặc gửi email hoặc các hình thức thông báo khác (bao gồm cả các thông báo đẩy và tin tức thông báo trong ứng dụng), đồng thời chúng tôi sẽ nêu rõ thời điểm các thay đổi có hiệu lực. Khi trực tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ HOC sau khi các thay đổi có hiệu lực bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách sửa đổi.

THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn muốn khiếu nại về sự tuân thủ của chúng tôi đối với các chính sách và thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn khiếu nại bằng văn bản cho Cán bộ Bảo mật tại địa chỉ 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Di chuyển lên đầu